มุตอะฮฺบันทึกอยู่ในตำราอหฺลิซซุนนะฮฺอัล-กุรอานซูเราะฮฺนิซาอฺโองการที่ ๒๔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วย จากบรรดาหญิงเหล่านั้นก็จงให้แก่พวกนาง ซึ่งสินตอบแทนแก่พวกนางตามที่มีกำหนด

ได้ระบุเรื่องการทำ มุตอะฮฺ อย่างชัดเจนเพราะบรรดาศ่อฮาบะฮฺชั้นแนวหน้าอย่างเช่น ท่านอุบัย ยิบนิกะอฺบ์ ท่านอิบนุ อับบาส ท่านสะอีด บิน ญุบัยร์  ท่านอิบนุมัสอูด และท่านซุอฺดา ได้อ่านและอธิบายโองการดังกล่าวว่า  الى أجل مسمى فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ

ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้นจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้

๑. ซึ่งท่านฎ็อบรีย์ ได้บันทึกไว้ในตับซีรฺอัล-กะบีรฺ ของท่านตอบอธิบายโองการดังกล่าว .

๒.ท่านซะมัคชะรีย์ ได้บันทึกการอ่านและการตีความตามแบบฉบับของศ่อฮาบะฮฺไว้ในหนังสือตับซีรฺอัล-กิชาบของท่าน

๓.ท่านรอซีย์ ได้บันทึกไว้ในตับซีรฺของท่าน

๔.หนังสือชัรห์ศ่อฮีย์มุสลิม ของท่านเนาวีย์ ตอนต้นของบาบนิกาห์ อัลมุตอะฮฺ

๕.ท่านอิมามอหฺมัด บิน ฮันบัลได้กำชับเรื่องดังกล่าวโดยบันทึกไว้ในมุสนัดของท่านเอง1 2 next