๔๐ หะดีษจากอิมามซอดิก (อ.)คุณลักษณะสามประการหากพบที่ผู้ใดถือว่าเขาเป็นหัวหน้า ผู้ที่กลืนความโกรธกริ้ว, อภัยแก่ผู้ทำความผิด, ช่วยเหลือเครือญาติด้วยกับชีวิตและทรัพย์สิน

๒๔. สัญลักษณ์ต่างๆของคำพูดทีเป็นโวหาร

ثَلاثَةٌ فيهِنَّ الْبَلاغَةُ: أَلتَّقَرُّبُ مِنْ مَعْنَى الْبُغْيَةِ، وَ التَّبَعُّدُ مِنْ حَشْوِ الْكَلامِ، وَ الدَّلالَةُ بِالْقَليلِ عَلَى الْكَثيرِ

สัญลักษณ์สามประการที่บ่งบอกคำพูดที่เป็นโวหารได้แก่ พูดความหมายที่ต้องการให้ไปถึงยังจุดหมาย, หลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้สาระ, และพูดน้อยแต่เปี่ยมไปด้วยความหมาย

๒๕. การช่วยเหลือในสามภารกิจ

أَلنَّجاةُ فى ثَلاث: تُمْسِكُ عَلَيْكَ لِسانَكَ، وَ يَسَعُكَ بَيْتُكَ وَ تَنْدَمُ عَلى خَطيئَتِكَ

การช่วยเหลือในภารกิจสามประการได้แก่ จงระวังคำพูดของตน, จงอยู่แต่ในบ้านของตน,และสำนึกในความผิดบาป

๒๖. ความคุ้นเคย ความสงบมีในสามสิ่ง

أَلاُْنْسُ فى ثَلاث: فِى الزَّوْجَةِ الْمُوافِقَةِ وَ الْوَلَدِ الْبارِّ وَ الصَّديقِ الْمُصافى

ความสงบมีอยู่ในคนสามประเภทได้แก่ ภรรยาที่เข้ากันได้, บุตรธิดาที่มีความประพฤติดี, และมิตรแท้ที่จริงใจback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next