صداى غير طبيعى در گوش

دكتر حسين برهانى

يكى از ناراحتى‏هاى شايع گوش داخلى، احساس صداى غير طبيعى در گوش است. صداى غير طبيعى به صورت «وز وز» اغلب در گوش داخلى يا مغز ممكن است احساس شود. بعضى مواقع نيز شخص مراجعه‏كننده از «سوت كشيدن» و احساس صداهاى ديگر شكايت دارد. احساس صداهاى غير طبيعى در گوش يا مغز ممكن است به دو صورت عينى يا ذهنى بروز پيدا كند. حالت عينى، حالتى است كه هم بيمار صدا را مى‏شنود و هم پزشك معاينه‏كننده ممكن است صدا را بشنود اما در نوع ذهنى، حالتى است كه فقط بيمار از اين صداى ناراحت‏كننده شكايت دارد. احساس صداى غير طبيعى نوع عينى به ندرت ديده مى‏شود و معمولاً ناشى از انتقال صداى ارتعاش عروق سر و گردن مجاور گوش داخلى مى‏باشد و يا در اثر انقباضات منظم عضلات كام و گوش ميانى به وجود مى‏آيد.

وقتى احساس صداى غير طبيعى در گوش به صورت ذهنى باشد معمولاً همراه كرى يا اختلالات گوش خارجى، ميانى يا داخلى است. اگر چه علت اصلى اين نوع صداى غير طبيعى ناشناخته است اما احتمال دارد به علت تحريك رشته‏هاى انتهايى عصب دهليزى گوش اين گونه صداها ايجاد شود. اين نوع صداى مزاحم و ناراحت‏كننده گوش مربوط به اختلالات عروقى مغز بخصوص مجاور عصب شنوايى مى‏تواند باشد. در اغلب موارد بيمار مى‏گويد كه اين صداهاى آزاردهنده در طول روز و در محيط كار و فعاليت و در مجامع شلوغ چندان محسوس نيست و مشكلى براى او ايجاد نمى‏كند اما در شب بخصوص در سكوت شب و در جاهاى خلوت كه سر و صدايى وجود ندارد باعث ناراحتى و آزردگى او مى‏شود.

درمان احساس صداى آزاردهنده در گوش

مثل تمام بيمارى‏ها درمان بستگى به علت دارد. در بسيارى موارد علت ناشناخته است و ممكن است پزشك مجبور شود جهت تخفيف ناراحتى، درمان علامتى را شروع كند. البته در همه حال بايد به بيمار آرامش و اطمينان داد كه مشكل خطرناكى او را تهديد نمى‏كند. داروهاى مختلفى از جمله داروهاى آرامبخش جهت اين بيماران بخصوص در نوع ذهنى بسيار مؤثر واقع مى‏شوند كه انتخاب نوع و ميزان و مدت دارو توسط پزشك صورت مى‏گيرد. در حالات شديد احساس صداى غير طبيعى در گوش، توصيه مى‏شود روزها از سمعك استفاده شود و شب‏ها كه در سكوت و خلوت احساس صداى «وز وز» و «سوت كشيدن» و ... بيمار را ناراحت مى‏كند، با استفاده از راديو و يا نوارهاى مورد علاقه كه براى هر فرد متفاوت است مى‏توان احساس آزاردهنده صداى گوش را تحت‏الشعاع قرار داد به طورى كه توجه فرد به صداى راديو يا نوار معطوف مى‏گردد و به مرور نسبت به صداى آزاردهنده گوش بى‏اعتنا و بى‏توجه خواهد شد. براى تسهيل و تسريع كار توصيه مى‏شود كه فرد از گوشى‏هايى كه در بالش جاسازى شده و صدايش قابل تنظيم است استفاده نمايد. اين روش فوق‏العاده در كاهش احساس ناخوشايند صداى گوش تأثير مى‏گذارد به طورى كه بعد از مدتى بيمار كاملاً حساسيت‏زدايى مى‏شود.

منبع :پيام زن ،خرداد 1385، شماره 171