Gusul pranje

Postoji sedam vadžib gusula:

1. Gusul džunuba

2. Gusul za hajz (samo za žene)

3. Gusul za nifas (samo za žene)

4. Gusul za istihaz (samo za žene)

5. Gusul poslije dodirivanja mejjita (mrtvog tijela)

6. Gusul za mejjita

7. Gusul zbog zakletve, zavjeta ili obećanja.

 

Pravila za džunuba (brojevi označavaju redni broj pravila u knjizi iz koje potiču):

352. Osoba postaje džunub na dva načina:

            1. Polnim odnosom  

            2. Izbacivanjem sjemena, bilo u snu ili u budnom stanju, bilo malo ili puno, namjerno ili nenamjerno, s pohotom ili bez.

 

354. Mustehab je da se pomokri poslije izbacivanja sjemena. Ako se to ne učini, svaki put kada se nešto pojavi iz spolovila, a sumnja se da li je to sjemen ili nešto drugo, smatraće se sjemen i osoba postaje džunub.

 

355. Ako čovjek ima odnos s ženom i njegov polni organ uđe u ženski polni organ do linije sunećenja ili više, oboje postaju džunubi bez obzira da li se desila ejakulacija sjemena ili ne.

 

359. Ako osoba nije u mogućnosti da učini gusul, ali je u stanju da učini tejemmum, dozvoljeno mu je da ima polni odnos.

 

360. Ako osoba primijeti spermu na vešu, a za čije izbacivanje nije uzela gusul dužna je uzeti gusul i naklanjati sve namaze za koje je sigurna da ih je klanjala poslije izbacivanja. Nije dužna naklanjati one namaze za koje postoji mogućnost da ih je klanjanjala prije  izbacivanja.

 

Zabranjene ( haram )radnje za džunuba

361. Sljedećih pet stvari je haram (zabranjeno) za džunuba:

            1. Dodirnuti bilo kojim dijelom tijela časni Kur'an ili Allahovo ime, na bilo kojem jeziku da je napisano. Također je bolje da se u takvom stanju ne dodiruju imena poslanika Muhammeda, imama iz njegove porodice i hazreti Fatime (alejhim selam).

            2. Ulazak u Mesdžidul Haram (u Mekki) i Mesdžidun Nebi (u Medini), pa čak i ako se želi samo ući kroz jedan ulaz i izaći kroz drugi.

            3. Boravak ili zaustavljanje u bilo kojem mesdžidu

(džamiji). Ako se želi samo proći kroz džamiju, tj. ući kroz jedan i izaći kroz drugi ulaz, za to nema problema. (tj.dozvoljeno je.)

            4. Ući u džamiju s namjerom da se nešto uzme iz nje ili stavi u nju.

            5. Učiti one ajete iz časnog Kur'ana u kojima se nalaze vadžib sedžde. To su: 32:15, 41:38, 53:62 i 96:19.

 

362. Stvari koje su mekruh (ne preporučljive) za džunuba:

            1. Jesti i piti. (Ali, ako se operu lice, ruke i usta, onda jedenje i pijenje u tom stanju nisu mekruh. Ako se operu samo ruke mekruhat jedenja i pijenja je umanjen.)

            2. Učiti više od sedam kur'anskih ajeta. (tj. onih ajeta u kojima se ne nalaze vadžib sedžde)

            3. Dodirivati kur'anske korice, rubove i ivice ili prostor između redova, bilo kojim dijelom tijela.

            4. Imati Kur'an kod sebe. (uza se)

            5. Spavati. Ali, ako se uzme abdest ili tejemmum umjesto gusula zbog nedostatka vode, onda spavanje nije mekruh.

            6. Imati polni odnos poslije ihtilama (izbacivanja sjemena u snu)

Gusul za džunuba

363. Gusul za džunuba je vadžib za obavljanje dnevnih namaza i za slične radnje ibadeta. Gusul nije vadžib za klanjanje dženaze, niti za sehvi sedžde, niti za šukr sedždu, niti za vadžib sedžde poslije slušanja ona četiri ajeta u kojima se nalaze vadžib sedžde.

 

364. Kada se želi uzeti gusul dovoljno je imati na umu (zanijetiti) kurbeten ilellah, tj. da se gusul čini, jer je Allah to propisao.

(nikakav posebna nijet-formula nije potrebna)

 

366. Postoji dva načina obavljanja gusula: tartibi, tj. postepeno perući dijelove tijela i irtimasi, tj. potapanjem cijelog tijela.

 

Tartibi način

367. Poslije učinjenog nijeta treba oprati glavu i vrat, a zatim preostale dijelove tijela. Bolje je oprati prvo desnu stranu tijela, a zatim lijevu. Ako se opere tijelo prije glave, bilo namjerno ili nenamjerno, ili zbog nepoznavanja pravila, gusul je batil (neispravan).

 

368. Ako je osoba oprala tijelo prije glave, neka opere glavu a potom ponovo opere tijelo da bi njegov/njen gusul bio u redu.

 

369. Da bi se bilo sigurno da su se glava, vrat i ostali dijelovi tijela pokvasili, treba se pri pranju jednog dijela obuhvatiti i dio sljedećeg. (npr. pri pranju glave i vrata treba zahvatiti dijelove niže vrata, onda pri pranju ostalih dijelova treba malo zahvatiti i vrata.)

 

370. Ako poslije gusula osoba zaključi da neki dijelovi tijela nisu bili pokvašeni, a nije sigurna koji, ne mora ponovo prati glavu, nego samo one dijelove tijela za koje misli da nisu bili pokvašeni.

 

371. Ako, poslije gusula, osoba shvati da nije pokvasila određeni dio tijela, dovoljno je da opere samo taj dio ako je na lijevoj strani. Ako je neoprani dio na desnoj strani onda se iz predostrožnosti preporučuje da se poslije pranja tog dijela ponovo opere i lijeva strana. Ako je neoprani dio na glavi ili vratu, onda poslije njegovog pranja treba ponovo oprati čitavo tijelo.

 

Irtimasi gusul

373. Ovaj gusul se može obaviti odjednom ili postepeno. U prvom slučaju voda mora doprijeti do svih dijelova tijela u isto vrijeme. Nije neophodno da čitavo tijelo bude potopljeno na početku uzimanja gusula. Ako je jedan dio tijela van vode, i prije njegovog potapanje se zanijeti za gusul, taj gusul je u redu. (npr. ako je tijelo potopljeno osim glave, onda prije nego potopimo glavu zanijetimo za gusul.)

 

374. Ako se želi uzeti gusul postepeno, neophodno je da na početku uzimanja čitavo tijelo bude van vode. Onda, s nijetom za gusul, treba postepeno potapati tijelo.

Gusulska pravila

378. Nije neophodno da čitavo tijelo bude tahir (čisto po

šeriatskim zahtjevima) prije irtimasi ili tartib gusula. Ako će tijelo postati tahir pri zaronjavanju ili pranju u toku gusula, gusul će biti u redu.

 

380. Ako pri uzimanju gusula jedan dio tijela, ma koliko malen, ostane neopran (tj.suh), gusul je batil (neispravan). Ne mora se prati unutrašnjost nosa niti unutar ušiju, tj. dijelovi koji se smatraju unutrašnjostima tijela.

 

383. Sve što bi moglo spriječiti da voda dopre do tijela mora biti uklonjeno. Ako se uzme gusul prije nego se provjerilo da će voda doprijeti do svih dijelova, takav gusul je batil (neispravan).

385. Za vrijeme uzimanja gusula, treba se oprati kratka kosa koja se smatra dijelom tijela. Kvašenje duge kose nije obavezno ako se uspije pokvasiti koža glave. Ali, ako se nije sigurno da će voda doprijeti do kože, onda se mora oprati i kosa.

 

386. Sva pravila za abdest važe i za gusul (npr. o čistoći vode, o pravu na korištenje vode i posuda, itd.). Za gusul nije neophodno da se tijelo pere odozgo ka dole, niti je neophodno da se pri tartibi gusulu tijelo pere odmah poslije glave i vrata (tj. može se napraviti pauza između pranja)

 

391. Ako osoba sumnja da li je uzela gusul ili ne, onda ona mora

uzeti gusul. Ali, ako se poslije gusula počne sumnjati u njegovu

ispravnost, gusul se ne treba uzeti ponovo.

 

392. Ako se neko pomokri ili pusti vjetar za vrijeme gusula, ne mora prestati s tim gusulom i početi iz početka, nego može nastaviti s uzimanjem sve do kraja. Međutim, u ovom slučaju  iz predostrožnosti je obavezno uzeti abdest poslije gusula.

 

393. Ako se ima malo vremena za obavljanje namaza u njegovo propisano vrijeme, treba se uzeti tejemmum umjesto gusula. ...

 

395. Osoba za koju je vadžib da uzme više gusula može uzeti jedan gusul sa nijetom za ostale. Jedan gusul sa nijetom je dovoljan da predstavlja ostale.

397. Poslije uzimanja gusula džunub ne treba uzeti abdest za namaz. Pravilo je da se poslije svih vadžib gusula ne trebaju uzimati abdesti za namaze. Što se tiče mustehab gusula iz predostrožnosti se preopručuje da se abdesti trebaju uzeti.